REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EGEO - POLSKA

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego EGEO Polska, prawa i obowiązki Sprzedawcy i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

 

I. Informacje ogólne.

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.egeopolska.com.pl/sklep jest własnością firmy EGEO Polska Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 18, 94-103 Łódź, NIP:7272799570 (dalej zwany Sklepem)
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów pończoszniczych i bieliźniarskich. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 4. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

II. Warunki zamówienia.

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. W trakcie rejestracji klient podaje obowiązkowe dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz dane opcjonalne (nazwa firmy, NIP).
 3. Warunkiem skutecznej rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie jest wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności oraz akceptacja niniejszego regulaminu . Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich oraz nie wyrażenie zgody uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko w wypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza adresowego zamówienia, w szczególności wskazując formę płatności oraz sposób dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku, gdy formularz zamówienia zostanie przez Klienta niepoprawnie lub niekompletnie wypełniony, bądź gdy zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych.
 6. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sklep zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również przekazanie ich innym podmiotom gospodarczym (Poczta Polska, firmy kurierskie) w celu realizacji wysyłki, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych Sprzedawcy lub jego partnerów.
 7. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ichprzetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
 8. Administratorem danych osobowych Klientów jest EGEO Polska Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 18, 94-103 Łódź, NIP:7272799570
 9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

III. Cena.

 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest cena ostateczną.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, które są zależne od sposobu ich realizacji. Koszt ten ustalany jest podczas składania zamówienia i obciąża kupującego.
 3. Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia paragony fiskalne bądź na życzenie klienta faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 4. Za zamówione produkty Klient może zapłacić przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto bankowe lub za pomocą płatności internetowych dotpay. Sposobu płatności Klient dokonuje w momencie składania zamówienia. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 5. Klient może otrzymać rabat na produkty sprzedawane w Sklepie. Rabaty te nie podlegają łączeniu z oferowanymi aktualnie w Sklepie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu informatycznego.

 

IV. Zamówienie.

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę przez stronę internetową Sklepu.
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość drogą mailową na adres podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z numerem tegoż zamówienia. Numer zamówienia pozwala Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane przez Sprzedawcę kolejnego dnia roboczego.
 5. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia.
 6. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich zamówionych towarów, Klient zostanie poinformowany drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Dalsze działanie może polegać na anulowaniu całego zamówienia, zgodzie Klienta na niepełne zrealizowanie zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację zamówienia w całości, wybór przez Klienta innego towaru w miejsce brakującego. Jeśli Klient nie chce by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.
 7. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, tj. w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru przez Klienta lub wskutek podania przez niego błędnego adresu Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz całkowitymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).


V. Rezygnacja z zamówienia.

 1. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
 2. Aby skorzystać z tego prawa Klient musi przesłać maila na adres sklep@egeopolska.com.pl oraz zatytułować go "Rezygnacja z zamówienia nr ......................" w miejsce kropek wstawiając numer własnego zamówienia.

 

VI. Czas realizacji zamówienia.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych i jest zależny od opcji dostawy wybranej prze składaniu zamówienia.
 2. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas na skompletowanie zamówienia oraz czas dostawy.
 3. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient niezwłocznie zostanie poinformowany.
 4. W przypadku wybrania jako formy płatności przelewu lub płatności kartą kredytową realizacja zamówienia zaczyna się po wpłynięciu całości należności za towar na konto Sklepu lub podmiotów pośredniczących i od tego momentu należy liczyć termin w jakim towar dotrze do Klienta.

 

VII. Formy płatności i Koszty Dostawy

 1. Klient w procesie zamówienia wybiera jedną opcję płatności spośród udostępnionych przez sklep:  płatności internetowe realizowane za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub płatność przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem).
 2. Koszty dostawy zależne są od wybranego dostawcy (Poczta Polska czy firma kurierska) oraz formy płatności:
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy
  • Kurier DPD - paczka
  • Kurier DPD - paczka za pobraniem

  0,00 PLN
  20,00 PLN
  20,00 PLN

 3. Wysyłkę zamówionych towarów realizujemy jedynie na terenie Polski.
 4. Realizujemy zamówienia na terenie UE po wcześniejszym kontakcie mailowym Klienta ze Sprzedającym.

 

VIII. Odstąpienie od umowy.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271, Art. 2.).
 2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie na piśmie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz przesłanie go wraz z towarem i paragonem na adres: EGEO Polska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Elektronowa 18, 94-103 Łódź w w/w terminie, po uprzednim poinformowaniu Sklepu drogą mailową lub telefoniczną o zamiarze nadania przesyłki.
 3. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, nieużywany, w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim Klient go otrzymał. Klient powinien odpowiednio zapakować zwracany towar i przesłać go do Sklepu na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Zwrot kwoty należnej za zwrócony towar wraz z kosztami wysyłki towaru do Klienta poniesionymi przez Klienta nastąpi po sprawdzeniu stanu towaru oraz kompletu dołączonych dokumentów w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy. Kwota zostanie przesłana na podany przez Klienta numer konta bądź wysłana na adres domowy.IX. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera, listonosza lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 3. Towar uszkodzony fabrycznie lub wadliwy jest objęty gwarancją producenta. Zgłoszenie uszkodzenia musi nastąpić w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.
 4. Towar zwracany w ramach reklamacji musi być czysty.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć krótki opis wady oraz dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT).
 6. Brak spełnienia powyższych warunków spowoduje nie uwzględnienie reklamacji towaru i jego odesłanie na koszt klienta.
 7. Jeżeli na wskutek niedbałego zapakowania odsyłanego towaru zostanie on zniszczony lub uszkodzony w czasie transportu, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sklep ponosi koszty wysłania nowego towaru do klienta oraz zwraca koszty wysyłki do nas. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.
 9. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

 

X. Prawa autorskie.

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej.
 2. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient zostanie uprzedzony o każdorazowej zmianie Regulaminu.